HMVEC-L- Cells, in EGM-2MV, proliferating cells, T-75 flask

HMVEC-L-Human Lung Microvascular Endothelial Cells, in EGM-2MV, proliferating cells, T-75 flask
Artikelnummer
LONCC-0264
Verfügbarkeit: wird geladen...
Preis wird geladen...
Mehr Informationen
Artikelnummer LONCC-0264
Hersteller Lonza
Hersteller Artikelnummer CC-0264
Verpackungseinheit 75 flask
Mengeneinheit FL
Datenblatt
×
MSDS Download